Bergen Røde Kors Sykehjem AS er et ideelt aksjeselskap heleid av Bergen Røde Kors. Sykehjemmet drives med driftstilskudd fra Bergen kommune.

meny