meny

ORGANISASJON

Organisasjonskart 18.01.2019

Styreinfo:

Styret ved Bergen Røde Kors Sykehjem AS består av:

  • Geir Kjell Andersland, styreleder
  • Morten Lillestøl Madsen, styremedlem
  • Hilde Ulvik Hordnes, styremedlem
  • Randi Hammerstrøm, styremedlem
  • Trond Erik Birkeland, styremedlem
  • Kay Gunnar Lindnes, styremedlem (ansatt valgt)
  • Silje Øien Halvorsen, styremedlem (ansatt valgt)

Styret møtes cirka hver andre måned. Direktør møter alltid i styremøtene. Andre fra ledelsen møter ved behov.

Ledergruppen:

Ledergruppen består av administrerende direktør, HR-leder, Økonomisjef, Seksjonsleder for seksjon B og Seksjonsleder  for seksjon C.