meny

VED DØDSFALL

Døden er dessverre en del av vår hverdag. Vi ønsker å være til hjelp når en av dine nærmeste dør. Du vil her finne en oversikt over hva sykehjemmet kan tilby og hva du bør huske på den første tiden etter dødsfallet.

Avskjed på rommet 

Avdelingen kan tilrettelegge for avskjed på rommet.

Syning

Noen familier ønsker å samles rundt kisten for å ta avskjed med den døde. Dette kan gjøres i kapellet ved sykehjemmet. Dette avtales med begravelsesbyrået.

Begravelse/bisettelse

Dere kontakter selv ønsket begravelsesbyrå etter dødsfallet. Bisettelse kan gjennomføres i sykehjemmets kapell, som har plass til cirka 40 personer. Tid og sted avtales med begravelsesbyrået i samarbeid med prest.

Andre trossamfunn

Begravelsesbyrået vil være behjelpelig med å legge til rette for avskjedsstund for andre trossamfunn enn den kristne.

Minnestund 

Etter begravelse/bisettelse ønsker mange å avholde en minnestund. Denne kan avholdes ved sykehjemmet i ett av våre lokaler. Et slikt arrangement må bestilles gjennom kjøkkenet. Sykehjemmets frivillighetstjeneste kan hjelpe til med servering. Kontakt resepsjonen vår på telefon 55 39 77 00 mellom 08.00 og 15.30 på hverdager dersom du ønsker å arrangere en minnestund hos oss.

Annet

  • Rommet: Vi er pålagt å gi plass til ny pasient senest tre dager etter et dødsfall. Rommet til din nærmeste må derfor ryddes kort tid etter dødsfallet. Sykehjemmet kan dessverre ikke ta imot eiendeler – verken klær, møbler eller annet – som pasienten etterlater seg.
  • Melding om dødsfall: Sykehjemmet sender melding om dødsfall til Skifteretten og til NAV (for langtidspasienter).
  • Post: Det er viktig at post, aviser og annet som er adressert til sykehjemmet omadresseres til nærmeste pårørende eller stoppes. Vi ber om at dette gjøres direkte til avsender for å unngå at posten forsvinner.
  • Pasientkonto: Sykehjemmet sender melding til Skifteretten og banken om pålydende på konto og at sykehjemmet ikke lenger har disposisjonsrett over kontoen. Pårørende må avslutte konti i banken med skifteattest.
  • Gaver: Noen ønsker å gi en gave til sykehjemmet etter et langt opphold hos oss. Donasjoner skal gis til sykehjemmet, konto 3624.55.98682. Dersom en ønsker å øremerke midlene til en spesiell avdeling eller et spesielt prosjekt, må dette fremkomme på overføringen.