meny

PLEIEFORMER

Somatikk

De fleste av våre pasienter har typiske alderssykdommer som gjør at de ikke lenger klarer seg selv. Mange har flere diagnoser, og vi jobber for å holde en høy faglig kvalitet ved sykehjemmet som kan gi oss muligheter for å behandle hver pasient individuelt. Vi er ett av byens sykehjem med best legedekning, noe som gjør at vi klarer å behandle svært mange på sykehjemmet i stedet for å måtte sende dem på sykehus dersom de blir dårlige.

Demens 

Vi har 2 avdelinger spesielt tilrettelagt for pasienter med demens (post 5 og 6). For disse menneskene er det viktig at hverdagen er forutsigbar. Avdelingene jobber derfor mye sammen med pårørende for å sørge for at pasientene skal føle seg hjemme hos oss. På grunn av størrelsen på rommene, er det ikke mye plass til egne møbler, men vi oppmuntrer likevel spesielt demente pasienter til å ta med seg noen kjente møbler, bilder og andre ting som gir dem gode minner.

Vi jobber mye for å bedre livskvaliteten for den enkelte pasient ved å bidra til at pasientene bevarer sin identitet, egenverd og selvstendighet så lenge som mulig. Vi prøver derfor å skape et miljø som fremmer ro og trygghet. Vi jobber med å ivareta pasientens vaner og ferdigheter lengst mulig, og med å gi psykososial støtte og oppfølging gjennom individuelle planer.

Palliasjon

Sykehjemmet har siden 2000 hatt en egen palliativ enhet. Denne består av åtte plasser, og filosofien bak palliativ behandling er å drive lindrende behandling i livets siste fase. Vi jobber med å ta hensyn til:

  • En åpen, ærlig og forberedende kommunikasjon på døden med både pasient og pårørende
  • En vurdering og drøfting av aktuelle medisinske og etiske utfordringer
  • Psykososial støtte og oppfølging
  • Tilpasset aktivitet og fysioterapeutisk behandling
  • Sjelesorg

Vi ønsker å være en modell og et ressurssenter for palliativ innsats i primærhelsetjenesten i Bergen kommune. Oversikt over institusjoner i Bergen som driver palliativ behandling får du i en egen brosjyre utarbeidet av Bergen Kommune.