meny

PENSJONISTGRUPPE

Tidligere ansatte som har hatt mimimum 10 års ansettelse ved sykehjemmet, og som har hatt Bergen Røde Kors Sykehjem som siste arbeidsgiver før de gikk ut i pensjon eller uførepensjon, er velkommen til å delta i vår pensjonistgruppe. Ta kontakt med resepsjonen, eller initiativtakerne til pensjonistgruppen dersom du ønsker å være med gamle kolleger: