meny

INNTAKSREGLER

Alle våre pasienter henvises til oss via Bergen Kommune, Etat for forvaltning, som har tre soner:

  • Sone nord:
    Ansvar for bydelene Bergenhus, Arna og Åsane – telefon 55 56 70 70
  • Sone sør:
    Ansvar for bydelene Fana, Ytrebygda og Årstad – telefon  55 56 51 90
  • Sone vest:
    Ansvar for bydelene Fyllingsdalen og Laksevåg – telefon 55 56 54 40

Henvendelser vedrørende opphold hos oss rettes direkte til den forvaltningsenhet man tilhører. Søknad om opphold i sykehjem sendes den aktuelle forvaltningsenhet. Ved søknad om institusjonsplass skal det foreligge legeerklæring som ikke må være eldre enn 3 månder.

Mer informasjon om kommunens regler og tilbud finner du på kommunens nettside for etat for forvaltning.

Så snart vi har ledig plass ved vårt sykehjem, skal vi i henhold til vår driftsavtale med Bergen Kommune melde fra om dette til forvaltningsenheten. Vi samarbeider da om å tilby plassen til pasienter som passer inn på den aktuelle avdeling som har ledig plass. Våre rom skal stå tomme i maksimalt 3 døgn før ny pasient får plass hos oss.