meny

INFO

Vi er opptatt av et godt samarbeid med pårørende. Som regel er det de pårørende som kjenner pasienten, og dennes behov, aller best. Jo mer vi får vite om en pasient sine interesser, ønsker og vaner, jo bedre kan vi tilrettelegge for at våre pasienter skal få et godt opphold.

Vi skiller våre pasienter i tre grupper:

  • Langtidspasienter: Dette er pasienter som er innvilget fast opphold hos oss. Det betyr at Bergen Røde Kors Sykehjem blir deres hjem. Pasienten får enerom med eget bad. Vi har 143 langtidsplasser. 
  • Korttidspasienter: Dette er pasienter som er innvilget et korttidsopphold for eksempel i etterkant av et sykehusopphold. Pasientene trenger opptrening eller avlastning for en periode. Vi har 23 korttidsplasser og 8 palliative plasser.
  • Dagpasienter: Dette er plasser for eldre personer som bor hjemme, men som trenger en viss grad av oppfølging utenfor sitt eget hjem. Pasientene blir hentet hjemme hver dag, og bringes hjem på ettermiddagen. Pasientene kan innvilges plass på en, to eller tre dager per uke. Vi har totalt 15 dagplasser.