meny

VÅKETJENESTEN

Vårt mål er at ingen pasienter ved Bergen Røde Kors Sykehjem skal dø alene eller føle på ensomhet i sin siste del av livet. Frivillighetstjenesten ved BRKS har derfor etablert Våketjenesten for beboere på sykehjemmet. Vi tilbyr medmenneskelig nærvær til døende og deres pårørende. Våketjenesten organiserer frivillige som er til stede for døende i deres siste dager eller timer. Våketjenestens målgruppe er døende uten pårørende eller pårørende med behov for støtte og avlastning.

I samarbeid med egne ressurser ved sykehjemmet og Norges Røde Kors, har Frivillighetstjenesten utviklet et kurs for frivillige som ønsker å være våkere.

27. januar 2017 markerte vi oppstart av Våketjenesten ved BRKS. 15 frivillige har fullført kurs og er klare til oppdrag. Det er nå startet opp med Våketjenesten på alle poster ved Bergen Røde Kors Sykehjem. Vi har vakt både dag, kveld og natt. Tilbakemeldingene fra pårørende og ansatte er utelukkende positive.

For mer info ta kontakt med Frivillighetstjenesten på e-post frivillig@brks.no