meny

AKTIVITET

For å få til et helhetlig tilbud har vi en rekke aktiviteter utenom det rent pleiefaglige.

Frivillighetstjenesten:

Bergen Røde Kors Sykehjem har en egen frivillighetskoordinator ansatt i 100 % stilling. Denne engasjerer 50-60 frivillige, som gjør en stor innsats for pasientene våre. Frivillighetstjenesten arrangerer konserter, dans, bingo, foredrag, turer og andre typer underholdning, kulturtiltak og sosiale aktiviteter, og koordinerer de frivilliges innsats på huset. De er besøksvenner og turvenner, hjelper til på alle typer arrangement, går med vinvognen hver onsdag, handler inn, leser for pasienter, følger ut av huset etc. Tjenesten har også utlån av bøker og musikk.

Vi inviterer alle nye pasienter til å bli medlem i trivselsordningen vår, som gir det enkelte medlem visse fordeler. Mer informasjon om ordningen fås på posten.

Prest:

Vi er heldige som har tilgang til egen prest ved sykehjemmet. For tiden har vi en prest som har faste dager. Presten fungerer som samtalepartnere for de av våre pasienter som ønsker dette. Presten har taushetsplikt og skal i sin instruks ha tid for det enkelte menneske etter behov. Personalet på avdelingene skal spørre beboerne om de ønsker samtale med presten. Dette er i respekt for det enkelte menneskes rett til å takke nei til besøk av prest. Ved noen tilfeller forretter vår prest ved begravelser/bisettelser i sykehjemmets eget kapell, dersom dette er ønske fra pasient og pårørende.

Presten deltar ellers i uformelle samtaler på avdelingene. Vi har gudstjeneste tredje hver torsdag og «sangtimen» en gang i måneden. Presten kan også være en samtalepartner for pårørende og personalet ved sykehjemmet. Et populært tilbud er «Herreklubben» som presten arrangerer annenhver tirsdag i sykehjemmets kapell.

Presten kan og delta i  tverrfaglige møter på avdelingene og er fast medlem i etisk råd på sykehjemmet.