meny

TILBUD

Vi tilbyr et bredt spekter av pleie, terapi og aktivitet til våre pasienter. Av sykehjemmets cirka 200 årsverk er de aller fleste knyttet til pleien. Vi har 4 leger i 3,4 årsverk, og disse går døgnvakt. Det vil si at vi alltid har en kjent lege på vakt. Målet vårt er å holde antall innleggelser til sykehus på et lavt nivå, da sykehjemspasienter ofte ikke er tjent med innleggelse på sykehus. Vi behandler derfor så mange lidelser som mulig på sykehjemmet. Vi har god sykepleierdekning og en stor stab med kvalifiserte hjelpepleiere/helsefagarbeidere.

Tannlegetilbudet til pasientene blir organisert av Hordaland Fylkeskommune ved Årstad Tannklinikk.