meny

Til alle besøkende/samarbeidspartnere BRKS.

Informasjon til besøkende/samarbeidspartnere:

Retningslinjer for besøk på sykehjem, nivå 3.

  • Pasienter kan få inntil 1 besøk pr. uke.
  • Det kan kun komme 2 faste besøkende pr. pasient.
  • Sykehjemmet fører loggbok og kontaktflater rengjøres etter besøk.
  • Besøkende bør holde 1 meters avstand.
  • Tidspunkt for besøk må avtales med avdelingen på forhånd
  • Våre besøkstider er 10-14 og 16-19.

I livets siste fase vil en åpne opp for besøkende. Lokale utbrudd kan gi besøksforbud.

 

 

< Tilbake til nyheter