meny

PARTNERE

Verdighetssenteret:

I årene fra 1998 ble det etablert et nasjonalt prosjekt, «Hospice og palliativ medisin for eldre» ved sykehjemmet. Prosjektleder var Stein Husebø, som var overlege ved sykehjemmet på den tiden. Prosjektet utviklet seg til det som i dag er en egen stiftelse, Verdighetsenteret. Senteret holder til i Bergen Røde Kors Sykehjem sine lokaler, men er i dag frikoblet fra sykehjemmet. Se linken: http://www.verdighetsenteret.no/ for mer informasjon om Verdighetssenteret.