meny

ORGANISASJON

Organiasjonskart

Styreinfo:

Styret ved Bergen Røde Kors Sykehjem AS består av:

  • Evy Greve, styreleder
  • Solveig Hansen, styremedlem
  • Sigbjørn Haugland, styremedlem
  • Kay Gunnar Lindnes, styremedlem (ansattes representant)
  • Unni Koppen, styremedlem (ansattes representant)

Styret møtes cirka hver andre måned. Direktør møter alltid i styremøtene. Andre fra ledelsen møter ved behov.

Ledergruppen:

Ledergruppen består av administrerende direktør, personal- og organisasjonssjef, økonomisjef, driftsleder teknisk drift, seksjonsleder for seksjon B, seksjonsleder  for seksjon C, seksjonsleder for terapi- og aktivitet og avdelingsoverlege.